Cennik
Tłumaczenie ustne:
 
                                                Dzień              Pół dnia              *Minuta/**Godzina
                                                   (£)                        (£)                                       (£)
 
Tłumaczenie                            -                           -                                         0.50*
telefoniczne
 
Tłumaczenie                          180                     100                                    25.00**
dla służb publicznych
i konsekutywne
 
Ceny nie obejmują czasu dojazdu na miejsce (£5.00/godz.) oraz kosztu dojazdu.
 
 
Tłumaczenie pisemne:
 
Tekst ogólny (z języka angielskiego na polski)                          £50 za 1000 słów
 
Tekst techniczny (z języka angielskiego na polski)                  £60 za 1000 słów
 
Minimalna stawka                                                                                  £10
 
 
Korekta/redakcja:
 
Tekst ogólny (z języka angielskiego na polski)                        £20 za godz.
 
Tekst techniczny (z języka angielskiego na polski)                 £25 za godz.
 
 
Dokumenty:
 
Akt urodzenia                                                                   £15
 
Akt małżeństwa                                                                 £15 
 
Zaświadczenie o niekaralności                                   £15
 
Świadectwo maturalne                                                  £15 
 
Dyplom ukończenia szkoły wyższej                          £15 
 
Suplement do dyplomu                                                 £60 
 
Zaświadczenie lekarskie                                                £15-20
 
Świadectwa szkolne/opinie                                         £15-20
 
 
Lekcje języka angielskiego     
 
1 godzina            1 osoba          £15          
1 godzina            2 osoby         £25
 
2 godziny           1 osoba           £25
2 godziny           2 osoby           £45
 
Koszt dojazdu £5