Sample translation

-----------------------------Sample translation – not for official use-------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

English           

                                              The Parent Partnership Service

                     

Choosing a primary school

 

Deciding which school is right for their child is difficult for all parents. If your child has special educational needs or a disability, you will have to think about how a school can also meet those needs.

 

Applying for a nursery class

 

Most children go to mainstream nursery classes. Unless your child has a statement, it is usually better to apply to more than one school for a nursery place.

 

If your child has a statement, you may prefer a mainstream school for your child or you can choose a special school or unit instead. You can get information about special schools from the Special Needs Assessment Section or the Parent Partnership service. If your child has a statement you do not have to fill out a form as your case manager in the special needs assessment section will help you get a school place.

 

A mainstream school cannot refuse your child a place just because they have special educational needs.

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Polish

Partnerski program pomocy dla rodziców

(the Parent Partnership Service)

 

Wybór szkoly podstawowej

 

Decyzja o wyborze szkoły dla dziecka, jest decyzją trudną dla wszystkich rodziców. Jeśli dziecko wymaga specjalnego toku nauczania lub jest niepełnosprawne, należy zastanowić sie czy dana szkoła spełnia określone warunki.

 

Ubieganie sie o miejsce w przedszkolu 

 

Większość dzieci uczęszcza do przedszkoli powszechnych. Z reguły lepiej jest złożyć podanie w kilku placówkach jednocześnie, chyba że dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  (tzw. SEN statement).

 

Gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rodzice mogą wybrać szkołę powszechną lub szkołę o charakterze specjalnym czy tez filię takiej szkoły. Informacji o szkołach specjalnych można zasięgnąć w oddziale zajmującym się oceną potrzeb specjalnych (the Special Needs Assesment Section) lub centrum pomocy rodzicom (the PPS). Jeśli dziecko posiada powyższe orzeczenie, nie trzeba wypełniać formularza. Osoba zajmujaca się sprawą Państwa dziecka pomoże w znalezieniu szkoły.

 

Szkoły integracyjne nie maja praw odmówić przyjęcia dziecka do szkoły z powodu specjalnych potrzeb edukacyjnych.

 

-----------------------------Sample translation – not for official use---
Comments