Saying thank you

 
 
 
 
 
For a letter
 
Many thanks. Thanks for your letter.
We thank you for your letter of 1 September 2009.
We acknowledge with thanks your letter of 1 September 2009.
 
For an invitation
 
Many thanks for the invitation.
I would love to come and I am really looking forward to it.
Unfortunately, I can't come because...
 
(name) has pleasure in accepting the kind invitation to the wedding..
(name) regrets he is unable to accept the kind invitation to the wedding...
 
For a gift
 
Thank you very much for...
Thank you ever so much for the delightful present.
You really shouldn't have.
It was really kind of you.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za list
 
Wielkie dzięki. Bardzo dziękuję za list.
Uprzejmie dziękujemy za list z dnia 1 września 2009.
Niniejszym potwierdzamy odbiór listu z dnia 1 września 2009.
 
Za zaproszenie
 
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Bardzo chętnie przyjdę i już nie mogę się doczekać.
Niestety, nie mogę przyjść, ponieważ...
 
Z wielką przyjemnością przyjmę zaproszenie na ślub...
Z żalem zawiadamiam, że nie mogę przyjąć zaproszenia na ślub...
 
Za prezent
 
Bardzo dziękuję za...
Pięknie dziękuję za wspaniały prezent.
Niepotrzebnie robiłeś sobie kłopot.
Jak miło z Twojej strony.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments