Tłumaczenia pisemne

Najwyższej jakości usługi tłumaczeniowe, korektorskie i redakcyjne w różnych dziedzinach:
 
  • teksty instytucjonalne (instytucje publiczne : władze lokalne i krajowe, ośrodki zdrowia, szpitale, szkoły, policja i inne urzędy), Unia Europejska, organizacje międzynarodowe (wnioski, raporty, komunikaty, programy, ulotki, broszury, itp.),
  • teksty techniczne (instrukcje obsługi, broszury, informacje dla pracowników w zakresie BHP, itp.),
  • teksty medyczne (badania kliniczne, ankiety, ulotki, historie choroby, zaświadczenia lekarskie i inne),
  • biznes, marketing, administacja, zarządzanie, HR (umowy, korespondencja, komunikaty prasowe, biuletyny, ulotki, broszury, ankiety, strony internetowe, dokumenty finansowe, warunki, kodeksy etyki, itp.),
  • teksty z zakresu turystyki (ulotki, broszury, strony internetowe),
  • CV, dyplomy, korespondencja zawodowa (np. podania o pracę),
  • tłumaczenia certyfikowane (Wielka Brytania): odpisy aktów stanu cywilnego, dokumentacja ubezpieczeniowa, świadectwa, dyplomy, umowy o pracę, zaświadczenia o niekaralności i inne.
 
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub bezpłatnej wyceny zlecenia, proszę o kontakt.